Bonds afgevaardigen

Helmondse Vereniging voor Onderwatersport

AQUARIUS

telf: 06 20 39 68 90

Mail: hvvo.aquarius@outlook.com

 

Bondsraads vertegenwoordigers:

De afgevaardigden voor de bondsraad zijn het bestuur en/of de opleidings commissie

 

Het bestuur anno 2017 van H.V.v.O. Aquarius bestaat uit de volgende personen

 

Voorzitter: Edwin van Gestel

Secretaris: Peter van Mourik

Penningmeester: Peter Vullings

Bestuursleden: Henryk Mikolajczyk , Hans Aarts

 

 

Opleidings cie

In de opleiding cie hebben de volgende leden zitting:

Chris Dekker

Edwin van Gestel

Alex Strijbosch

Peter van Mourik