Materiaal en vul cie.

Helmondse Vereniging voor Onderwatersport

AQUARIUS

telf: 06 20 39 68 90

Mail: hvvo.aquarius@outlook.com

 

Een van deze commissies is de materiaal en vulcommissie. Deze commissie draagt zorg voor de aanschaf en onderhoud van de materialen die eigendom zijn van de vereniging. Verder regelen zij het voor de leden gratis vullen van de persluchtflessen en wel volgens het vulrooster dat elders op deze site te vinden is.

 

Materiaal commissie

Hans Aarts (woordvoerder)

Henry van Meeren

Arie Aarts

 

Vullers

Alex Strijbosch

Hans van Alphen

Manolito van Bussel

Chris Dekker

Edwin van Gestel

Eric de Greef

Mark van de Heuvel

Kees Dings

Peter van Mourik

Didier Peeters