Vereniging

Helmondse Vereniging voor Onderwatersport

AQUARIUS

telf: 06 20 39 68 90

Mail: hvvo.aquarius@outlook.com

Op deze site kunt u een kennis maken met onze duikvereniging.

De doelstelling van onze vereniging, is om met mededuikers op een zo veilig mogelijke manier van de duiksport te genieten.

Daarbij hebben wij als vereniging onze eigen instructeurs, die vrijwillig bezig zijn om onze leden op een gezellige manier de gelegenheid te geven om volgens de N.O.B. richtlijnen hogere brevetten te behalen.

 

1. Duiken

2. De Vereniging

•2.1 De activiteiten commissie

•2.2 De materiaal commissie

•2.3 Opleidings- en trainingscommissie

3. De landelijke bond

4. Andere duikhobby's

5. Hoe ziet de N.O.B. opleiding eruit

•5.1 Brevetten

•5.2 Modulaire opbouw

•5.3 Theoriemodulen

•5.4 Praktijkmodulen

•5.5 Speciale praktijkmodulen

•5.6 Brevetverklaring

•5.7 Toelating en doorstroming naar verschillende brevetten

6. De opleidingen binnen Aquarius

•6.1 Organisatie

7. Wat kost duiken

•7.1 De opleiding

•7.2 De uitrusting

 

1. DUIKEN

 

De onderwatersport zit duidelijk in de lift qua populariteit. Dit komt omdat de sport beter bereikbaar / betaalbaar is geworden en omdat er in de media meer aandacht aan wordt geschonken. Kijk bijvoorbeeld maar op een willekeurige dag naar Discovery Channel en de wondere wereld onder water komt uitgebreid aan bod.

 

Stel je een zomerse zondagmiddag voor. Je zit acht meter diep en de hoogstaande zon zet talloze sponzen, zee anjelieren en zakpijpen in een goudgeel licht. Schuin boven je dartelt een school harders. Onder je scharrelen kleurrijke naaktslakken, kreeften, krabben, garnalen en zeedonderpadden hun kostje bij elkaar. Soms kruist een groep steenbolken je pad. Wat is dit voor exotisch oord barstensvol onderwaterleven? De Rode Zee? Het Groot Barrière Rif? Welnee. Dit is de Oosterschelde onder de Zeelandbrug.

 

Er wordt veel gedoken in Nederland en niet voor niets. De Zeeuwse wateren en de Noordzee vormen een heel mooi duikgebied, maar de omstandigheden stellen een paar eisen aan de sportduiker. Het water stroomt, het is snel donker en het zicht is soms niet meer dan een halve meter. Het is bijzonder fascinerend om met enkele technische hulpmiddelen enige tijd te verblijven in een wereld waar wij als mens eigenlijk niet thuis horen.

 

Bij het zien van de schoonheid aan vissen, koraalriffen en dergelijke is het aanlokkelijk om zelf eens te gaan duiken. Hierbij is echter wel een waarschuwing op zijn plaats. Naast de schoonheid is de onderwaterwereld ook een omgeving die vreemd is voor de mens en daardoor een aantal gevaren met zich mee kan brengen. Denk onder andere aan het niet kunnen ademen onder water (zonder persluchtapparatuur) en de hogere druk die het water op ons lichaam uitoefent. Iedereen heeft wel eens pijn aan zijn oren gekregen als er een duik naar de bodem van het diepe gedeelte van het zwembad werd gemaakt!

 

De mogelijke risico’s die het beoefenen van de onderwatersport met zich mee brengen zijn tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen als men kennis van zaken heeft, een goede uit-rusting gebruikt en een aantal (gedrag)regels hanteert.

 

Door een goede opleiding wordt aan deze aspecten voldaan.

 

Opleidingen zijn er zowel op commerciële basis --zowel hier in Nederland als in exotische oorden-- evenals binnen verenigingsverbanden. (terug naar begin)

 

2. DE VERENIGING:

 

Helmondse Vereniging voor Onderwatersport Aquarius

De H.V.v.O. Aquarius is opgericht op 1 maart 1970.

De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse onderwatersportbond (N.O.B.).

Momenteel telt de vereniging 70 leden, de zich op de donderdag avond uitleven tijdens de trainingen. Deze trainingen vinden in de zomer plaats in plassen in de directe omgeving. Tijdens de winterperiode wordt van de accommodatie van het zwembad "De Wissen" gebruik gemaakt van 21:30 - 22:30 uur. Voorts zijn er regelmatig uitstapjes naar Zeeland, om daar te genieten van het geheel andere leven in de zoute wateren.

Binnen de vereniging zijn er voor de behartiging van verschillende zaken commissies opgericht. Deze zijn o.a.; (terug naar begin)

 

2.1. De activiteiten commissie,

Zij organiseren allerhande activiteiten zoals, duiken in plassen, boot duiken (Zeeuwse wateren / Noordzee) Paasduik, jaarlijkse feestavond, kennismakingsdagen, weekenden (Zeeland), afdaling van de Ourthe. (terug naar begin)

 

2.2. Materiaal commissie,

Verzorgt de aanschaf en onderhoud van de verenigingsmaterialen. Hieronder vallen o.a. de compressor, waar de leden 2 maal per week gratis hun perslucht kunnen halen (locatie zwembad "De Wissen"), de duikuitrustingen en materialen voor trainingen en de activiteiten.(terug naar begin)

 

2.3. Opleidings- en trainingscommissie,

De leden van deze commissie zijn gediplomeerde N.O.B. instructeurs of leden die met de opleiding tot instructeur bezig zijn.

 

H.V.v.O. Aquarius is een actieve vereniging die geheel draait op de inzet van de eigen leden. Mede door deze houding wil de vereniging op deze manier een oproep doen aan nieuwe leden die voldoen aan de volgende profilering;

•iemand die plannen heeft op sportduik gebied die verder reiken dan alleen het beoefenen tijdens de vakanties.

•iemand die zich wil ontwikkelen in de duiksport, d.m.v. het halen van verschillende brevetten.

•iemand die na verloop van tijd mee wil werken aan enig verenigings gebeuren.

•iemand die al gebrevetteerd is en de gezelligheid van een vereniging zoekt.

 

Wij hopen dat U na het lezen van deze informatie zich aangetrokken voelt tot een lidmaatschap van H.V.v.O. Aquarius. (terug naar begin)

 

3. DE LANDELIJKE BOND

Sinds de eerste persluchttoestellen naar ons land kwamen - dat was zo'n dertig jaar geleden - verkennen duikers het Nederlandse onderwaterlandschap. Deze duikers kwamen bij elkaar in verenigingen en de verenigingen kwamen in 1962 bij elkaar in de Nederlandse Onderwater-sport Bond. De NOB is dus een vereniging van verenigingen. Er zijn ongeveer 260 duikclubs bij de NOB aangesloten, met in totaal zo'n 17.000 leden. Ook de Helmondse Vereniging voor Onderwatersport Aquarius is aangesloten bij de NOB en heeft daar verenigingsnummer 031. Bij de NOB en Aquarius staat de sportduiker centraal. De verenigingen stellen zich ten doel de sportduiker vaak en veilig te laten duiken. http://www.nob-nl.nl/

 

De NOB en Aquarius worden, zonder winstoogmerk, gedragen door leden die in hun vrije tijd hun specifieke vakkennis beschikbaar stellen. De NOB is als enige sportduik organisatie erkend door de Nederlandse overheid. De NOB is aangesloten bij het NOC*NSF. Ook internationaal is de aansluiting goed geregeld. De NOB maakt deel uit van de wereldbond CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatique). Een NOB-duikbrevet is meteen een CMAS-brevet, dus wereldwijd erkend. (terug naar begin)

 

4. Andere duikhobby's

Het duikersleven begint pas echt als je een volleerd duiker bent. Je kunt bijvoorbeeld in Zeeland met Aquarius op stap. En in de vakantie kun je het prachtige blauwe water van de Middellandse Zee of tropische kusten opzoeken.

Bovendien bestaat de mogelijkheid om allerlei andere hobby's mee te nemen onder water, b.v. op het gebied van biologie, fotografie/video, wrakduiken en zelfs archeologie en grotduiken. Uitgebreide artikelen van deze activiteiten vind je in het bondsblad "Onderwatersport", dat maandelijks gratis bij de NOB leden van Aquarius in de bus valt. (terug naar begin)

 

5. HOE ZIET DE N.O.B. OPLEIDING ER UIT.

5.1. Brevetten.

 

In de opleiding die binnen de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) wordt gehanteerd staan veilig en plezierig duiken centraal. Het kennis- en ervaringsniveau van de duiker wordt aangegeven met een duikbrevet. Binnen de NOB bestaan een vijftal duikbrevetten en enkele instructeurbrevetten. Bij elk duikbrevet hoort een bepaalde mate van bevoegdheid of beter gezegd een zogenaamde brevetdoelstelling, hetgeen in onderstaande tabel is weergegeven.

 

Brevet doelstellingen

1* Duiker

 

Om deel te nemen aan de opleiding tot 1*-duiker moet je:

- lid zijn van de NOB;

- minimaal 14 jaar zijn.

 

Voordat het 1*-duikbrevet kan worden aangevraagd, moet je minimaal vijf oefenduiken hebben gemaakt. De duiken die je maakt in het kader van zijn opleiding tellen hiervoor mee.

Als 1*-duiker word je opgeleid om zelfstandig met minimaal een gelijkgebrevetteerde duiken te kunnen maken tot een diepte van 20 meter onder gelijke of lichtere omstandigheden dan waarin je bent opgeleid, mits je te allen tijde binnen de nultijden blijft. Je duikt niet in getijdenwater.

De NOB heeft ervoor gekozen een medische keuring van geschiktheid voor de duiksport verplicht te stellen. In de aanloop naar het 1*-duikbrevet is het toegestaan met een eigen medische verklaring en vrijwaring te volstaan tot aan de eerste duik in het buitenwater.

 

2* Duiker

 

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding tot 2*-duiker moet je:

- lid zijn van de NOB;

- minimaal 15 jaar zijn;

- beschikken over een geldige medische goedkeuring voor het beoefenen van de duiksport;

- beschikken over het 1*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet.

 

De 2*-duiker doet in zijn opleiding ervaring op met het plannen en veilig uitvoeren van duiken onder diverse omstandigheden. Er wordt bovendien aandacht besteed aan de meest voorkomende duikgerelateerde aandoeningen: hoe herken je ze en hoe moet je erop reageren? De 2*-duiker duikt binnen de nultijden.

 

3* Duiker

 

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding tot 3*-duiker moet je:

- lid zijn van de NOB;

- minimaal 18 jaar zijn;

- beschikken over een geldige medische goedkeuring voor het beoefenen van de duiksport;

- beschikken over het 2*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet;

 

Je duikt nu alweer een tijdje en je merkt dat het je steeds meer gaat boeien. De 3*-duikopleiding is een leergang van verdieping: in deze opleiding worden de puntjes op de i gezet en de achtergronden van wat je tot nu toe als vaste gegevens hebt aangenomen verduidelijkt. Je wordt opgeleid als ‘begeleidend duiker'. Je leert in het onderdeel Redden hoe je moet reageren bij een duikongeval. Ook leer je hoe je duikers in opleiding kan begeleiden door duiktechnieken met hen te oefenen.

Tenslotte word je recente inzichten in de decompressietheorie aangeboden. Ook de 3*-duiker duikt binnen de nultijden.

 

Voordat het 3*-duikbrevet kan worden aangevraagd, moet je in totaal minimaal 60 duiken hebben gemaakt. De duiken uit je vorige opleiding tellen hierbij mee, evenals de duiken die je maakt in het kader van zijn opleiding.

 

4* Duiker

 

De 4*-duiker wordt in de Engelse benaming aangeduid als Master Scuba Diver. Dit is een

internationaal bekende benaming.

Voor het 4*-duikbrevet is geen aparte opleiding. Het is een verzameling van

specialisaties en duikervaring.

Dit brevet kan worden aangevraagd zodra er 250 duiken in het logboek staan en er zes

NOB specialisaties gevolgd zijn. Deze specialisaties moeten zijn geregistreerd bij de NOB.

Het 4*-duikbrevet is bedoeld voor duikers die zich in hun hobby willen verdiepen. Het brevet is niet nodig om een instructeuropleiding te kunnen volgen.

 

Deze brevetten worden internationaal erkend zodat duiken tijdens een vakantie in het buitenland geen probleem is (een en ander is natuurlijk afhankelijk van de doelstellingen die bij de verschillende brevetten horen). (terug naar begin)

 

5.2. Modulaire opbouw.

 

De opleiding is per brevet in een aantal afzonderlijke stukken leerstof, ook wel modulen genoemd, opgesplitst. Het betreft zowel theorie- als praktijkmodulen, waarbij de praktijk zowel in het zwembad als in het buitenwater plaatsvindt. De modulaire opbouw van de opleiding maakt het mogelijk om de leerstof zelfstandig en in eigen tempo te volbrengen. Dit betekent dat de opleidingstijd voor sommigen wat korter zal zijn en dat de opleiding voor anderen langer zal duren.

 

5.3. Theoriemodulen.

 

De theorie omvat de volgende onderwerpen:

•Duiktechniek, waarin de techniek van het duiken, het veiligheidsreglement en milieuaspecten worden behandeld;

•EHBDO ofwel Eerste Hulp Bij Duik Ongevallen, waarin allerlei medische aspecten aan de orde komen en hoe moet worden gehandeld bij (duik)ongevallen;

•Natuurkunde, waarin de natuurkundige aspecten die tijdens het duiken een rol spelen worden uitgelegd (bijvoorbeeld de invloed van de hogere (water) druk op het persluchtverbruik onderwater);

•Materialenkennis, waarin onderwerpen worden behandeld die te maken hebben met de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van de verschillende stukken van de duikuitrusting.

 

Bij de verdeling van de totale theorieleerstof over de brevetten is onderscheid gemaakt in de niveaus waarin de stof moet worden beheerst. Bij het Sportduik- en het 1* brevet staan kennismaken en weten van ogenschijnlijke losstaande feiten centraal. Bij de hogere brevetten dient men het inzicht en de onderlinge verbanden tussen de feiten en de achtergronden te kennen en toe te passen.

 

Elke theoriemodule wordt afgerond met een korte schriftelijke toets, welke veelal uit meerkeuze vragen bestaat. Voor degenen die bij het lezen hiervan worden afgeschrikt is een geruststellend woordje op zijn plaats. De theorie is niet dusdanig moeilijk dat vele avonden blokken nodig zijn om een module te halen. Het bijwonen van de theorielessen en een "normale" inzet zijn meestal voldoende. Zeker op het moment dat de theorie in de praktijk van het duiken wordt ervaren zal het verder bestuderen van de stof (hogere brevetten) makkelijker verlopen. (terug naar begin)

 

5.4. Praktijkmodulen.

 

De praktijkmodulen bestaan uit verschillende zwem-, snorkel- en duiktechnieken, waarbij zowel van het zwembad als van het buitenwater gebruik wordt gemaakt. De modulen worden niet met een toets afgesloten, maar er wordt het principe van "continue controle" toegepast. Dit betekent dat tijdens de praktijkopleiding de vorderingen continu worden gevolgd en indien een instructeur ervan overtuigd is dat de stof wordt beheerst, dan wordt de module afgetekend. Net als bij de theorie worden ook voor het praktijkgedeelte van de opleiding lessen gegeven. (terug naar begin)

 

5.5. Speciale praktijkmodulen.

 

Aan het 2* brevet en de hogere brevetten zijn nog een aantal zogenaamde Speciale Praktijkmodulen gekoppeld. Het betreft modulen voor het duiken onder speciale omstandigheden (‘s nachts, in stromend water of vanaf een boot) maar ook ongevalsimulaties en het leiden van een duikevenement als Duikleider. (terug naar begin)

 

5.6. Brevetverklaring.

 

Als de modulen die bij een bepaald brevet horen zijn afgerond wordt een brevetverklaring door de vereniging afgegeven waarmee bij de NOB een brevet kan worden verkregen. (terug naar begin)

 

5.7. Toelating en doorstroming naar de verschillende brevetten.

 

Om te beginnen met de opleiding tot 1* duiker moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

•Minimaal 14 jaar oud zijn;

•Een geldig medisch keuringsbewijs voor de onderwatersport hebben;

•Lid zijn (worden) van de NOB;

•Indien minderjarig, een verklaring van geen bezwaar kunnen overleggen van ouders of voogd.

 

Voor de doorstroming naar een volgend brevet geldt in het algemeen dat het lagere brevet moet zijn behaald en dat een bepaald aantal ervaringsduiken moeten zijn gemaakt. Uitzonderingen worden gemaakt voor sommige theorie- en speciale praktijkmodulen.

 

Voor mensen die reeds in het bezit zijn van een door de NOB erkend duikbrevet is instroming mogelijk, waarbij de door de NOB gestelde voorwaarden voor inschaling worden gehanteerd.

 

6. DE OPLEIDINGEN BINNEN AQUARIUS.

 

6.1. Organisatie.

 

Voor de opleidingen en trainingen staat binnen de vereniging een aparte commissie opgesteld. Deze commissie bestaat uit een aantal duikinstructeurs die worden geassisteerd door ervaren, hoger gebrevetteerde duikers. Afhankelijk van de bevoegdheden en interesses van de commissieleden zijn de verschillende taken verdeeld. Hierbij moet gedacht worden aan de theorielessen, zwembadtrainingen, buitenwaterlessen en dergelijke.

 

Alle commissieleden zijn lid van de vereniging en het werk gebeurt op basis van vrijwilligheid. De vaste trainingsavond is de donderdag. In grote lijnen ziet de jaarplanning er als volgt uit:

•Half september tot half april: ◦training/opleiding in zwembad de Wissen;

◦van 21:30 tot 22:30 uur.

◦recreatieve-, flessen- en conditietrainingen worden afgewisseld;

◦mogelijkheid tot vrij zwemmen wordt geboden;

◦theorie opleidingen voorafgaand aan de trainingen (van 19:30 tot 21:00 uur);

 

•Half april tot juli/augustus: ◦training/opleiding in het buitenwater;

◦van 19:00 tot 22:00 uur;

◦mogelijkheid tot vrij zwemmen in zwembad de Wissen (van 21:30 tot 22:30 uur);

◦naast de training op de vaste donderdagavond worden ook op andere dagen trainingsduiken en duikweekenden georganiseerd;

 

•Juli/augustus tot half september: ◦vakantie;

◦geen geplande trainingen of vrij zwemmen, op onderlinge afspraak wordt er wel gedoken.

 

7. WAT KOST DUIKEN?

 

7.1. De opleiding,

 

Aan nieuwe leden die de opleiding tot 1* duiker beginnen wordt € 300 in rekening gebracht. In dit bedrag zitten o.a. inschrijfgeld, het NOB inschrijfgeld / lidmaatschap, een cursusboek, een duiklogboek en 6 maanden contributie voor de vereniging verrekend, m.a.w. een all-in prijs.

Reeds gebrevetteerde nieuwe leden betalen alleen entreegeld, € 12,50 en verder de maandelijkse contributie.

Alle vervolg-opleidingen worden verder kosteloos gegeven. Natuurlijk moet wel de normale contributie worden voldaan en de kosten voor een brevet-kaart ( € 12.00).

Voor verdere mogelijkheden zie diverse/contributie

 

7.2. De uitrusting

 

Na de sportduik-opleiding wordt er van uit gegaan dat leden zelf hun uitrusting aanschaffen bij de doorstroom naar hogere brevetten. Je wilt per slot van rekening ook buiten de trainingen gaan duiken. Een nieuwe uitrusting, die de basis onderdelen voor het duiken, bevat kost tussen de € 900 en 1200. Geen gering bedrag, maar het materiaal gaat een "duik" leven lang mee. (Door allerlei nieuwe technische ontwikkelingen en materialen is het overigens mogelijk de uitrusting zo duur te maken als je maar wilt). Daarnaast bestaat er een actief tweede-hands circuit waar je met enig gezoek voor ca. € 700 een complete uitrusting kunt overnemen. Mocht U nog nadere informatie wensen of U aanmelden voor H.V.v.O. Aquarius, dan kunt U telefonisch of schriftelijk/mail contact opnemen met de "contact persoon nieuwe leden" van onze vereniging, zie onder.

 

H.V.v.O. ‘Aquarius’

Dhr. Alex Strijbosch

Veluwehof 88 5709KB Helmond

Rabobank Helmond 12.10.55.949

Info:hvvo.aquarius@outlook.com

telf: 06-20396890

Donderdag Trainings avond van 21:30 - 22:30 uur Laco zwembad Helmond

Laatste donderdag van de maand van 22:00 tot 23:00 uur

e