Alg. informatie
zeenaald
zee dahlia
groene wierslak
kreeft
garnaal
Onze Henryk
spin of langpoot krab

duik vereniging Helmondse Vereniging voor Onderwatersport         

AQUARIUS duiken helmond duikschool

telf:   06 12987755

Mail: hvvo.aquarius@outlook.com

duikvereniging helmond

Covid 19 Corona virus

Het Covid 19 virus beinvloed ons allerdaagse leven en daarmee ook het duikgebeuren. De overheid heeft tesamen met RIVM besloten dat buitensporten vanaf 11 mei weer mogen mits we ons houden aan de richtlijnen. De gezamelijk duikorganisaties hebben een duikprotocol opgezet waar we ons aan dienen te houden totdat er weer wijzigingen optreden.

Duikprotocol


Ook voor het geval dat er calimiteiten optreden moet men ander handelen hierby het reanimatie protocol

Vrijwilligers

Alle taken binnen de vereniging worden verricht door vrijwilligers.

Om naar buiten toe duidelijk te maken wat er van de vrijwilligers verwacht kan worden wordt een vrijwilliger geselecteerd via een aanname beleid en dient hij/zij een gedragcode te ondertekenen, alvorens er een taak vervult kan worden.

Indien de vrijwilliger zich niet houdt aan de gedragscode dan dient hiervan melding gemaakt te worden bij onze vertrouwenspersoon, momenteel zijnde dhr. Kees Dings.Bestuur

Het bestuur van H.V.v.O. Aquarius houdt zicht bezig met de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur bestaat uit 5 personen

Participatie in Stg. DNBO

H.V.v.O. Aquarius participeert in de Stg. DNBO. De Stg. DNBO heeft als doelstelling om duikwateren in Zuid-Oost Noord-brabant open te houden voor het duiken. Dit realiseert de stichting door langdurige contracten aan te gaan met de eigenaren van plassen .